Wat Is Mediation?

Scheiden Nieuwe Stijl!

Definitie van Mediation:


Mediation is een vorm van bemiddeling in conflicten, waarbij een neutrale bemiddelingsdeskundige, de mediator, de communicatie en onderhandelingen tussen partijen begeleidt om vanuit hun werkelijke belangen tot een gezamenlijk gedragen en voor ieder van hen optimale besluitvorming te komen.”  

De essentie van mediation is dat jullie, als deelnemers zelf de regie hebben over de uitkomst van het conflict. Dus niet een rechter bepaalt hoe de de oplossing eruit ziet maar jullie zelf! 

Dat is een proces van geven en nemen. Soms lijkt het makkelijker om een ander het besluit te laten nemen. Hier zijn de feiten en kies jij maar voor ons. Maar in de praktijk werkt dit vaak niet en is zeker niet duurzaam. 

Als je in de toekomst met elkaar verder wilt – of moet – dan is mediation een investering in de relatie. Maar ook als je niets meer met elkaar te maken wilt hebben, biedt mediation je de mogelijkheid om de relatie netjes te beëindigen en ruimte te maken voor een nieuw begin!

Belangrijkste kenmerken van Mediation:


Zelfbeschikking, vrijwilligheid en vertrouwelijkheid! 

Zelfbeschikking – De mediator beslist niet voor partijen maar biedt de setting voor de deelnemers om via dialoog en onderhandeling een voor alle partijen zo gunstig mogelijke uitkomst te realiseren.

Vrijwilligheid – Door het vrijwillige (maar niet vrijblijvende) karakter van mediation zitten mensen gemotiveerd aan tafel en is de kans om er samen uit te komen groot. Door de vrijwilligheid verbinden mensen zich meer met het doel van de mediation.

Vertrouwelijkheid – Een veilige omgeving waar alles bespreekbaar is zonder de zorg dat uitspraken later tegen je gebruikt kunnen worden. Alles blijft vertrouwelijk, ook als de mediation is afgelopen.

Mediationovereenkomst –  Om al deze zaken te waarborgen wordt er aan het begin van de mediation een overeenkomst getekend door zowel de deelnemers als de mediator. Hierin staat wat de partijen van elkaar en van de mediator mogen verwachten.

Weten of mediation bij jullie past? Kom gratis kennismaken en stel je vragen. Jullie zijn van harte welkom.

Ron Bults, jullie echtscheidingsspecialist, bel 0522-700242 voor een afspraak!

Ron Bults Echtscheidingsspecialist
Ron Bults Echtscheidingspecialist