Ouderschapsplan

Ouderschapsplan = Samen beslissen

Ouderschaplan opstellen

Als jullie minderjarige kinderen hebben is het opstellen van een ouderschapsplan verplicht.

“Ouders scheiden nooit!”

Natuurlijk wil iedere ouder het beste voor zijn kinderen. Maar bij een scheiding lukt dat niet altijd. Door emoties is het soms moeilijk om samen een ouderschapsplan op te stellen. Toch is het belangrijk voor jullie kind(eren) om samen als “collega” ouders verder te gaan. Ook voor het indienen van een scheidingsverzoek is een ouderschapsplan voor minderjarige kinderen verplicht.

Wat staat er in ieder geval in het ouderschapsplan:

  • hoe jullie de zorg en opvoeding verdelen (zorgregeling) en de omgang met de kinderen regelen (omgangsregeling);
  • hoe jullie elkaar informeren over belangrijke onderwerpen, bijvoorbeeld over de schoolkeuze;
  • de kosten van de verzorging en opvoeding (kinderalimentatie).

Daarnaast is het verstandig om ook andere afspraken op te nemen in het ouderschapsplan. Bijvoorbeeld wat jullie als ouders belangrijk vinden in de opvoeding, bepaalde regels (bedtijd, huiswerk) of opvattingen over straffen. Ook hoe het contact met beide families wordt geregeld past in het ouderschapsplan.

Wij helpen graag bij het opstellen van een ouderschapsplan, een omgangsregeling of bij het vaststellen van kinderalimentatie.

Alvast beginnen met je ouderschapsplan? Klik hier voor een “praat”model

De open brief van kinderen van Villa Pinedo geeft treffend weer hoe kinderen een scheiding kunnen ervaren.

Klik hier voor deze brief