Vrouw Dupe Echtscheiding?!

Ga je scheiden, zorg dan direct voor financieel inzicht!

Vaak blijkt dat eerder gemaakte financiële afspraken anders uitpakken dan gedacht. 

Met name vrouwen komen hier vaak slecht uit; het koopkrachtverlies na een scheiding:

vrouwen bijna 25%, mannen 0,2%.

Door de aanpassing van het huwelijksrecht per 1 januari 2018 is dit wel iets verbeterd. Er is meer aandacht voor de mogelijke consequenties van een scheiding bij bijvoorbeeld het afsluiten van een hypotheek. Hoewel dit leidt tot meer bewustzijn over dit
onderwerp, worden er vaak nog dezelfde (verkeerde) keuzes gemaakt.

Uit onderzoek blijkt dat bijna de helft van de ondervraagden (44,1%) achteraf zegt dat ze de scheiding anders hadden willen regelen.

Op het moment van een scheiding wordt het onderwerp financiën, gezien de emotionele situatie, vaak naar het tweede plan geschoven. Maar juist financiële consequenties moeten zo vroeg mogelijk in het scheidingsproces aan  de orde komen!

Inzicht in de financiële gevolgen van een scheiding en de keuzemogelijkheden die jullie beide hebben zijn van essentieel belang voor het kiezen van de  oplossingen die voor beiden zo gunstig mogelijk zijn.

De gemaakte afspraken in het scheidingsconvenant kunnen van invloed zijn op een eventueel recht op toeslagen, fiscale voordelen of pensioenen. Dit kan jaren na de scheiding nog van invloed blijven.

Maak dit bespreekbaar. Lukt dit niet zelf? Bel of mail mij voor een afspraak. Ik help jullie graag snel en zorgvuldig verder.

Ron Bults MfN Echtscheidiingspecialist