Alimentatie per 1 januari 2020

Partneralimentatie nu maximaal 5 jaar.

Met ingang van 1 januari 2020 wijzigt de wettelijke regeling met betrekking tot de periode waarin partneralimentatie moet worden betaald. De achtergrond daarvan is dat de wetgever er van uitgaat dat iedereen zelfredzaam is. En dat dus de ex-partner ook sneller weer financieel onafhankelijk verder kan.

VAN MAXIMAAL 12 NAAR MAXIMAAL VIJF JAAR PARTNERALIMENTATIE

Bij een huwelijk dat langer dan 5 jaar geduurd heeft geldt tot 01-01-2020 kon een maximale alimentatieverplichting van 12 jaar gelden.  Dat gaat veranderen.  Per 1 januari 2020 geldt als basis een maximale duur van de verplichting tot het betalen van partneralimentatie van 5 jaar. Maar er zijn uitzonderingen.

HUWELIJK KORTER DAN 15 JAAR

Als het huwelijk korter dan 15 jaar heeft geduurd is er een verplichting tot het betalen van partneralimentatie voor de helft van de duur van het huwelijk. Maar maximaal 5 jaar.

KINDEREN JONGER DAN 12 JAAR

Heeft het huwelijk korter dan 15 jaar geduurd én zijn er kinderen jonger dan 12? Dan geldt een verplichting van partneralimentatie tot het jongste kind 12 jaar is.  Is er geen vijf jaar meer te gaan tot de 12e verjaardag van de jongste? Dan geldt alsnog een periode van 5 jaar. De langste termijn geldt dus.

EX-PARTNER BEREIKT BINNEN 10 JAAR AOW LEEFTIJD

Als er geen kinderen jonger dan 12 zijn is er recht op partner alimentatie tot het bereiken van de AOW-leeftijd. Hier geldt de verwachtte AOW leeftijd op het moment van het vaststellen van de verplichting. Latere wijzigingen van de AOW-leeftijd hebben hierop geen invloed.  Is er minder dan 5 jaar te gaan tot de AOW? Dan geldt weer de termijn van 5 jaar.

BINNEN 10 JAAR AOW ÉN EEN KIND BENEDEN DE 12?

Dan zijn er drie opties: de partneralimentatie loopt totdat:

  • het jongste kind 12 wordt
  • de AOW-leeftijd is bereikt
  • een periode van 5 jaar.

De langste termijn geldt.

OVERGANGSRECHT PARTNERALIMENTATIE 50 PLUSSERS MET JONGE KINDEREN

Voor ex-partners die zijn geboren op of voor 1 januari 1970 (en dus 50 jaar of ouder zijn als de wet ingaat) is overgangsrecht afgesproken.

De maximale duur van de partneralimentatie voor deze groep bedraagt 10 jaar.

Zijn er kinderen jonger dan 12 dan geldt dat de partneralimentatie loopt totdat het jongste kind 12 jaar wordt óf 10 jaar lang. Ook hier geldt de langste termijn.